Uutiset
Kirjojemme hyvästä menekistä kertoo se, että tämän vuoden lopulla tulee myyntiin toinen, uusittu painos Parjaavasta kolautteesta korjaavaan palautteseen - palautetaitojen kirjasta sekä kolmas painos Ryppäästä ryhmäksi-kirjasta. Uusimpana julkaisunamme ilmestyy Yllätin- yllättäjän käsikirja.
Keväällä 2005 tulee markkinoille työkirja esimiehille. Kirjan avulla esimies voi vaikuttaa alaistensa käsitykseen itsestään. Tavoitteena on alaisen itsekäsityksen paraneminen ja tätä kautta työntekijän kestävän uudistumishalun mahdollistaminen. Kirja ilmestyy Milestone Oy:n avoimen seminaarin yhteydessä kesäkuussa 2005. Lisäksi markkinoille tulee äärimmäisen käytännön läheinen kirja työpaikan ongelmatilanteiden ratkaisemisesta. Kirjan ongelmaratkaisujen arkeen siirrettävyys perustuu siihen, että kirja on case-lähtöinen ja kaikki sadat esimerkit ja niiden ratkaisut ovat suomalaisten yritysten työelämän arjesta.